Products

EPUB QA

אחת הבעיות המרכזיות שנתקלים בהם לקוחות אשר באים ליצור ספר ב EPUB היא התאמה של הספר לכל הקוראים. קיימים בשוק קוראים רבים התומכים ב EPUB2 (תומכים באנגלית ושפות לאטיניות), אולם רק ב 2012 החלו לצוץ קוראים התומכים ב EPUB3 (תמיכה בעברית ).  כאשר באים ליצור ספר דיגיטלי ב EPUB יש לוודא כי הקובץ תקין והומר על פי הוראות התקן. ניתן לבדוק בחינם את תקינות המסמך דרך בודק התקינות . 

 הליקון ספרים מספקת שירותי QA ללקוחות אשר נתקלים בבעיות המרה ומעוניינים לקבל דו"ח המפרט ומסביר בעיות אלו. הדו"ח מספק הסבר מפורט לבעיה מעבר לשגיעות טכניות לא ברורות אותן ניתן לקבל מבודקי תקינות בחינם. 

EPUB QAהדו"ח מציג את הנתונים הבאים

  • קבצים חסרים

  • טעויות ב Table of Contents

  • בעיות בקישורים

  • בעיות קידוד כתוצאה מהמרה ל utf 8

  • מספרי עמודים, כותרות עמודים

  • דפים ריקים

  • מטהדאטה חסרה

  • טקסטים ותמונות חופפים

  • איכות תמונה

  • תצוגת גרפים וטבלאות

אנו בודקים את הקבצים במספר קוראים ומספקים דו"ח מפורט לגבי הבעיות, מיקומן וכיצד ניתן לתקנן.
כ"כ יש אפשרות לתיקון הקבצים ולוודא את תקינותם על גבי הקוראים השונים.