Products

עורך ספרים דיגיטליים

כלי זה הינו כלי יחודי לסופרים והוצאות שהפיקו את ספריהם עם הליקון.

לא מעט פעמים מגלים שגיאות בספר לאחר שהוא יצא לאור. זה אחד היתרונות הגדולים בספר דיגיטלי, אפשר לתקן מבלי להוציא מהדורה חדשה בעלות גבוהה. כל אלו שרכשו בעבר, יקבלו אוטומטית את העדכון.

הכלי הזה מאפשר לסופרים והוצאות לעשות את מרבית התיקונים לבד. בשלב זה הכלי זמין רק לכאלו שהפיקו את הספר במקור עם הליקון.

הכלי מאפשר הצגת הערות שהגיעו ממגיהים וקוראים. קורא (מגיה) שרוצה לדווח על שגיאה בספר מסמן את השגיאה, כותב את מהות השגיאה ולוחץ שיתוף על מנת לשתף עם כתובת המייל של הסופרתהוצאה.

הסופרתהוצאה יקבלו הודעה לאפליקציה על שיתוף סימון ויוכלו להכנס דרך העורך במחשב לפרק בו יש סימונים, הסימונים יראו מודגשים בצבע שהמשתף בחר וכאשר לוחצים על הסימון, יופיע בתחתית המסך ההסבר שנכתב ע"י המשתף.